ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zheng4 (จู้อิน ㄓㄥˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhèng