ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhen4 (จู้อิน ㄓㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhèn