ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhen1 (จู้อิน ㄓㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhēn