ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhe2 (จู้อิน ㄓㄜˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhé