ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhe1 (จู้อิน ㄓㄜ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhē