ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhao4 (จู้อิน ㄓㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhào