ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhan4 (จู้อิน ㄓㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhàn