ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhan1 (จู้อิน ㄓㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhān