ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zen4 (จู้อิน ㄗㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zèn