ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zei2 (จู้อิน ㄗㄟˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zéi