ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ze2 (จู้อิน ㄗㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ

ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ze2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ