ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zan4 (จู้อิน ㄗㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zàn