ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zan3 (จู้อิน ㄗㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zǎn