ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yun4 (จู้อิน ㄩㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yùn