ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yue1 (จู้อิน ㄩㄝ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yuē