ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yu3 (จู้อิน ㄩˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ