ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

you3 (จู้อิน ㄧㄡˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yǒu