ภาษาญี่ปุ่น

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yoi

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ よい