ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ying1 (จู้อิน ㄧㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yīng