ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yin3 (จู้อิน ㄧㄣˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yǐn