ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yin2 (จู้อิน ㄧㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yín