ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yin2 (จู้อิน ㄧㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yín