ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yin1 (จู้อิน ㄧㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yīn