ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yi3 (จู้อิน ㄧˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ