ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ye4 (จู้อิน ㄧㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ