ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ye4 (จู้อิน ㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ