ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yao2 (จู้อิน ㄧㄠˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yáo