ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yao2 (จู้อิน ㄧㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yáo