ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yao1 (จู้อิน ㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yāo