ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yao1 (จู้อิน ㄧㄠ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yāo