ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yang3 (จู้อิน ㄧㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yǎng