ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yang2 (จู้อิน ㄧㄤˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yáng