ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yang2 (จู้อิน ㄧㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yáng