ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yan4 (จู้อิน ㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yàn