ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yan3 (จู้อิน ㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yǎn