ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yan3 (จู้อิน ㄧㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yǎn