ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yan2 (จู้อิน ㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yán