ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yan1 (จู้อิน ㄧㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yān