ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yan1 (จู้อิน ㄧㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yān