ดูเพิ่ม: yàn, yán, yān, และ yǎn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yan (yan5yan0, จู้อิน ˙ㄧㄢ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yān.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yán.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yǎn.
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ yàn.