ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ya3 (จู้อิน ㄧㄚˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ