ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ya2 (จู้อิน ㄧㄚˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ