ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ya1 (จู้อิน ㄧㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ