ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xin4 (จู้อิน ㄒㄧㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xìn