ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xie4 (จู้อิน ㄒㄧㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiè