ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xie2 (จู้อิน ㄒㄧㄝˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xié