ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiang4 (จู้อิน ㄒㄧㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiàng