ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiang3 (จู้อิน ㄒㄧㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiǎng