ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xiang3 (จู้อิน ㄒㄧㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiǎng