ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xiang1 (จู้อิน ㄒㄧㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiāng