ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiang1 (จู้อิน ㄒㄧㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiāng