ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xian4 (จู้อิน ㄒㄧㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiàn