ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xian3 (จู้อิน ㄒㄧㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiǎn