ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xian1 (จู้อิน ㄒㄧㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiān