ดูเพิ่ม: xiàn, xián, xiān, และ xiǎn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xian (xian5xian0, จู้อิน ˙ㄒㄧㄢ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ xiān.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ xián.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ xiǎn.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ xiàn.