ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xia2 (จู้อิน ㄒㄧㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiá