ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xi3 (จู้อิน ㄒㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ