ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xi3 (จู้อิน ㄒㄧˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ