ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xi2 (จู้อิน ㄒㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ