ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xi1 (จู้อิน ㄒㄧ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ